Երբ մտքերը սառչում են օդում

Մաս 1
Արևադարձ-Երկիր մոլորակի աշխարհագրական գոտիներից մեկը,որ միշտ շոգ է։
Բևեռ-Երկիր մոլորակի ծայրակետային գոտի՝ հյուսիսում և հարավում(Հյուսիսային բևեռ և Հարավային բևեռ)։Երկու Բևեռներում էլ միշտ ցուրտ է։
Ծովացուլ-նաև ծովափիղ,կարճ բրդով,երկար բեղերով ծովային մեծ կենդանի
Օձաձուկ-օձանման ձուկ
կիսախուփ-կիսափակ
Իմաստուն-շատ խելացի, մեծ կենսափորձ ունեցող
Մաս 2