Մայրիկի մասին բանաստեղծություն

Շողերը կգա

Որպեսզի ինձ գրկի,

Ղեկ խաղալիք է գնել

Եվ ինձ հետ խաղալու է

Րոպե, րոպե կսպաս եմ: